Kurawa

http://zipteria.com/DXryKAUM KURAWA

Dretarasta :
Ayah para Kurawa, penguasa Astina, kakak dari Pandu yang buta sejak lahir. Beristri Gendari yang darinya mendapat 100 orang anak, kaum Kurawa. Walaupun buta, dia sangat sakti dan mempunyai ajian Lebur Sakethi, segala sesuatu yang diremasnya, manusia atau besi, akan langsung hancur berkeping-keping.

Mami Gendari :
Ibu dari kaum Kurawa yang penuh dendam. Dia marah luar biasa pada Pandu, ayah Pandawa, karena bukannya dinikahi, tapi malah diberikan pada raja Dretarasta yang buta. Dia mengajari anak-anaknya untuk selamanya membenci para Pandawa.

Paman Sengkuni :”Ular” yang paling licik dan hipokrit. Sengkuni adalah adik Gendari dan paman dari Kurawa dan Pandawa. Bersama Gendari, dia menghasut para Kurawa untuk membenci dan akhirnya menghabisi semua putra Pandawa.

Duryudana :
Anak tertua dan bos para Kurawa. Waktu kecilnya sering bermain bersama para Pandawa. Tapi ibu dan pamannya membuatnya jadi anak yang licik, pembohong, sombong, bengis, jahat, kejam, manja, belagu, matre, dan sangat bernafsu pada harta dan kekuasaan.

Dursasana :
Adik Duryudana yang sangat berbahaya. Badannya besar dan doyan perempuan. Juga sangat licik dan tidak punya perasaan. Seringkali malah lebih jahat dari kakaknya Duryudana.


Popular posts from this blog

Antareja gugur

Karno Tanding

werkudara